ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นอาคารศูนย์เรียนรู้ปฐมวัย และสนามเด็กเล่น BBL