วันที่ 16 เมษายน 2563 คณะอนุกรรมการด้านการตรวจติดตามประเมินผล ลงพื้นที่ในเขตตำบลปลายโพงพาง อำเภอเมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

วันที่​ 16​ ​เมษายน​2563​ เวลา 13.00 น. นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล นำคณะ​อนุกรรมการ​ออก​ติดตาม​กา​รดำเนินการตามมาตรการใน​การป้องกัน​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โค​โร​นา​ 2019​ COVlD-19​ จังหวัด​สมุทร​สงคราม​ ณ​ ตำบลปลาย​โพงพาง​ อำ​เภอ​อัมพวา​ หมู่ที่​ 4​ และหมู่ที่​ 7​ และมอบถุงยังชีพพร้อมหน้ากากอนามัย