ผอ.สพป.สมุทรสงคราม มอบเกียรติบัตรการสร้างเครื่องมือนิเทศการศึกษา

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครื่องมือนิเทศการศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการนิเทศออนไลน์” ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม