สพป.สมุทรสงคราม ร่วมลงนามบันทึกการถ่ายโอนสถานศึกษากับ อบจ.สมุทรสงคราม

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม ร่วมลงนามบันทึกการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม รับโอนโรงเรียนวัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม