ผอ.สพป.สมุทรสงคราม มอบของอุปโภค บริโภค และไข่ไก่ ให้กับประชาชน ต.ปลายโพงพาง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 28 เมษายน 2563 ตามที่ท่านผู้ว่าราชการฯประธานศูนย์โควิด ได้มอบหมายให้ สนง.พมจ. จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (รอบ 2) เพื่อให้คณะทีมงานแต่ละตำบลนำไปมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด โดยใช้ข้อมูลที่ตกเกณฑ์ จปฐ. และ TPMAP จากสนง.พัฒนาชุมชน จำนวน 200 ราย ซึ่งรายชื่อที่ได้รับไม่ครบตามที่หัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
โดยดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ได้รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลปลายโพงพาง ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคและ ไข่ไก่ ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามรายชื่อในพื้นที่ด้วยความเรียบร้อย ณ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม