สพป.สมุทรสงคราม นำข้าวกล่องช่วยเหลือประชาชนตำบลปลายโพงพาง

วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น. สพป.สมุทรสงคราม ได้รับมอบหมายจาก นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เป็นตัวแทนนำอาหารปรุงสุก จำนวน 500 กล่อง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กลับประชาชนชาวตำบลปลายโพงพาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid -19 โดยมีนายสุภัฏ อาลากุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะ ได้ประสานกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปลายโพงพาง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ด้วยความ เรียบร้อย