ผอ.สพป.สส.เข้าร่วมรับชม VIDEO CONFERENCE เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วันที่ 7 พ.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นำรอง ผอ.สพป.สส.และผู้อำนวยการกลุ่มทุกคน เข้าร่วมรับชม VIDEO CONFERENCEเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ ห้องประชุมมาลามาศ