วันที่ 12 มีนาคม 2563 ท่านดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้องด้วย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม