วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงครามเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำ ข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. โดยมีผู้ยื่นคำร้องขอย้าย จำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุมมาลามาศ