วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ท่านดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ออกประเมินการปฏิบัติงานด้านที่ 1-2 ของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข