วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.00น. ท่านดร.ชุลีกร ทองด้วงผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานบริหารงานบุคคล ก่อนนำเสอนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 3/2563