วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ประธานเปิดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี รอบ 6 เดือนหลัง จำนวน 13 ราย ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม