ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นำกล่าวคำปฏิญาณตนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณตนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.สมุทรสงคราม