ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมคณะออกนิเทศ กํากับ และติดตาม เตรียมความพร้อมและทดลองการเรียนการสอน ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

วันที่ 18 พ.ค. 2563 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมคณะ ออกนิเทศ กํากับ และติดตาม เตรียมความพร้อมและทดลองการเรียนการสอน ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) จำนวน 3 โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่
2. โรงเรียนบ้านบางบ่อ
3. โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง