ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม