สพป.สมุทรสงครามปฏิบัติการพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. กลุ่มอำนวยการ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ณ บริเวณอาคาร ๑ อาคาร ๓ และห้องประชุมใหญ่ ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร