ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นำบุคลากรในสังกัดกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นำบุคลากรในสังกัดร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณขตสุจริตในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ สพป.สมุทรสงคราม