ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.มอบแบบฝึกทักษะการเขียนชั้น ป.1

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานบรรยายพิเศษและมอบแบบฝึกทักษะการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1 สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม