ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของ สพป.สมุทรสงคราม

วันที่ 28 พ.ค. 2563 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นำคณะผอ.สถานศึกษากลุ่มเครือข่าย และบุคลากรให้การต้อนรับ ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการที่ 5 สพฐ. ประจำเขตตรวจราชการที่ 5 และคณะที่ได้เดินทางมาตรวจสอบการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน ทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของ สพป.สมุทรสงคราม