คณะผู้ตรวจราชการจาก สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจสอบการเตียมความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล ของโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์

วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 09.00 น. นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พาคณะผู้ตรวจราชการจาก สพฐ. นำโดย นางลำไย สนั่นรัมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล ประจำเขตตรวจราชการที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ และออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีความพร้อม และไม่มีความพร้อมในการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลของ สพฐ.ต่อไป