ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นำบุคลากร เข้าร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นำผู้อำนวยการทุกลุ่มและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม