ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม