การประเมินสัมฤทธิผลของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.24 ประธานกรรมการ และนายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 คณะกรรมการ ที่ได้เดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ในระยะเวลา 1 ปี ในรอบ 6 เดือนหลังของ ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมใหญ่