การประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE การประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ดร.ชุลีกร  ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล รองผอ.สพป.สมุทรสงคราม ผอ.กลุ่ม/หน่วย  ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการ ศฉก.เข้าร่วมประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE การประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่5/2563ณ ห้องประชุมมาลามาศ