ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ออกตรวจความพร้อมการเรียนการสอน โรงเรียนวัดเขายี่สาร

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.
ท่านดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ออกตรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
ณ โรงเรียนวัดเขายี่สาร