ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่องการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563