ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความปลอดภัยและลดการติดต่อแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มอำนวยการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความปลอดภัยและลดการติดต่อแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ยังมีกิจกรรมผลิตเครื่องจ่ายน้ำยาล้างมือและแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ในการนี้ ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าว