การประชุมคณะกรรมการพี่เลี้ยงในการประเมินผลสัมฤทธิผลตำแหน่ง รองผอ.สพป.สมุทรสงคราม

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 สพป.สมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับ นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ และนายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผอ.สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการ และนายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คณะกรรมการ ที่ได้เดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ของนางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมมาลามาศ