ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)