การรับชมการถ่ายทอดสด (Video Conference) การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นำบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด (Video Conference) การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม