การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม