พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. นางอารยา รุจิเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานอัญเชิญเทียนพระราชทาน