พิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม นำคณะบุคลากรในสำนักงาน ถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อุโบสถวัดโรงธรรม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม