การเลื่อนกำหนดวันสอบข้อเขียน (ภาค ก.) ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด