กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ 28 ก.ค. 2563 เวลา 07.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๙ รูป ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามหลังเก่า

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓