พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม