วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ สพป.สมุทรสงคราม ร่วมกันปฏิญาณเขตสุจริต

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นำผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่