พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาสำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาสำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน ๓๑ คน โดยมีวิทยากรได้แก่ นางบุหลัน ทองเปรม นิติกรชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม