ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563