ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Shopping List ครุภัณฑ์ดนตรีสำหรับดนตรีสากล ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย ด้ววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)