ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม นำขัาราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 และเวลา 09.30 น. ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 “รักเอยรักลูก” โดยได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ ตำบลปลายโพงพาง อ.เมือง จ.สมุทรสงครามทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะผู้ดำเนินงานได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด