พิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ทุนการศึกษา และข้าวสารเข้าโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ทุนการศึกษา และข้าวสารเข้าโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง จำนวน 64 คน ณ โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม