ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 ชุด 3 โรงเรียน