การประชุมเสริมสร้างประสิทธภาพ และสร้างความผูกพันภายในองค์กร ประจำปี 2563

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 07.30 น. สพป.สมุทรสงคราม ได้จัดการประชุมเสริมสร้างประสิทธภาพ และสร้างความผูกพันภายในองค์กร ประจำปี 2563 โดยมี ดร.พิษณุ ตุลสุข ประธานอนุกรรมการ อกศจ. ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อทางราชการและกล่าวมุทิตาจิต ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 21 ราย ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม