ประกาศ สพป.สมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาคิดวิเคราะห์ก่อนประถมศึกษา จำนวน 6 ชุด 6 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)