การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม