พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ ตามโครงการ กาชาดช่วยเหลือ เกื้อหนุนทุนการศึกษา” ประจำปี 2563

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ ตามโครงการ “กาชาดช่วยเหลือ เกื้อหนุนทุนการศึกษา” ประจำปี 2563 ในระดับประถมศึกษา 23 ทุนๆละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 11 ทุนๆละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาและ ปวช. จำนวน 5 ทุนๆละ 3,000 บาท ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม