พิธีเปิดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรในงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งโรงเรียนเข้าร่วมนำผลงานมาจัดแสดง จำนวน 31 โรงเรียน ณ บริเวณห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม