พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2563

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2563 โดยมีวิทยากรได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด ซึ่งมีครูผู้ช่วยเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 104 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม