พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางศุภลักษณ์ เศรษฐกีรติกุล รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม และกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม